Slider

Implantologia - implanty zębów Nowy Sącz

Szukasz specjalisty od implantów zębów w Nowym Sączu? Zapraszamy do gabinetu stomatologicznego Kardent i rejestrację wizyty u lek. med. Joanny Pytel-Milewskiej.

Implantologia - to najnowocześniejsza dziedzina stomatologii będąca najbardziej zaawansowaną metodą uzupełniania braków w uzębieniu i przywracania pięknego uśmiechu. Zęby odbudowane na implancie prawie idealnie naśladują naturalne uzębienie, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Implanty zębowe są najlepszym estetycznym sposobem rekonstrukcji brakujących zębów, gdyż są do nich najbardziej zbliżone. Dzisiejsze implanty to tytanowe śruby, perfekcyjnie naśladujące korzeń zęba, na który nałożone są kryształy fosforanu wapnia. Dzięki temu organizm rozpoznaje wszczep jak własną kość.

Aby lepiej zrozumieć dynamikę implantów oraz ich wpływ na powierzchnię przylegania implant/kość, dobrze jest spojrzeć na kompleks implantu jako na jedną całość składającą się z wielu części. Typowy kompleks implantu składa się z dziewięciu elementów, które są ze sobą połączone i wspólnie funkcjonują.

Implant stomatologiczny - to nic innego jak sztuczny korzeń zęba, osadzony jest w kości żuchwy lub szczęki i stanowi filar dla odbudowy protetycznej takiej jak korona, most czy proteza. Do produkcji implantów dentystycznych najczęściej stosuje się dobrze tolerowany przez organizm materiał zwany tytanem. Jest to materiał całkowicie biozgodny, a co za tym idzie organizm uznaje go za swoją integralną część. Za pomocą implantu dentystycznego można stworzyć nowy ząb w miejscu. Poza odbudową jednego zęba, można odbudowywać całe grupy zębów i wykonywać mosty uzupełniając w ten sposób brak nawet wszystkich zębów.

Implanty używane w stomatologii najprościej podzielić można z uwagi na:

1. Zastosowanie:
implanty do fiksacji śródzębowej
implanty do replantacji wybitych zębów
implanty śródkostne (sztuczne korzenie)

2. Techniki zabiegowe:
do zabiegów natychmiastowych po usunięciu zęba
do zabiegów odroczonych - wykonywanych w pełnowartościowej kości
jednoczasowe - z natychmiastowym obciążeniem protetycznym
wieloczasowe - z okresem gojenia 6-8tyg lub 6mcy

Implantacja to proces składający się z kilku etapów:

Etap 1: Konsultacja w gabinecie stomatologicznym ze specjalistą oraz diagnoza.
Planowanie leczenia rozpoczyna się szczegółową oceną predyspozycji pacjenta do wykonania zabiegu implantologicznego. Nie ogranicza się wyłącznie na określeniu stanu higieny jamy ustnej, dziąseł, zębów i struktury tkanki kostnej. Trzeba wziąć pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych. Wykonanie zdjęć rentgenowskich (RTG) w celu dokładnego zaplanowania zabiegu implantologicznego. Na podstawie zdjęć ocenia się czy kość spełnia wszelkie normy wymagane do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Co więcej, zdjęcie rentgenowskie pozwala na dokładne wyznaczenie miejsca implantacji.

Etap 2: Wszczepienie implantu.
Implanty stomatologiczne z reguły wszczepiane są w znieczuleniu miejscowym. Pierwszym krokiem podczas wykonywania zabiegu implantacji jest odpreparowanie płata okostnowo-śluzówkowego. Zastosowanie różnego rodzaju narzędzi chirurgicznych pozwala na dokładną ocenę warunków przestrzennych podłoża kostnego. Pozytywna ocena warunków kostnych pozwala na wprowadzenie implantu do łoża kostnego. Stosowane są szablony które ułatwiają przeprowadzenie zabiegu umożliwiając niezwykle precyzyjne wyznaczenie miejsca implantacji i utrzymanie zaplanowanego kierunku wprowadzenia implantu. Po wykonaniu zabiegu niewielka rana zostaje zaszyta chirurgiczne.

Etap 3: Wygajanie implantu.
Okres gojenia trwa przeciętnie od 6 do 8 tygodni, w zależności od stanu oraz jakości tkanki kostnej. Ból w tym czasie jest stosunkowo nieodczuwalny.
Przez następne 2 miesiące w kości zachodzi tzw. proces osseointegracji, czyli zrośnięcia się wszczepionego implantu z kością. Jeśli zabieg implantacyjny połączony był z zabiegiem regeneracji kości, wówczas okres gojenia trwa dłużej i zależy od indywidualnych uwarunkowań pacjenta.

Etap 4: Pobranie wycisku.
Pobranie wycisku w gabinecie stomatologicznym jest jednym z kluczowych etapów leczenia protetycznego. Umożliwia on uzyskanie wiernej kopii sytuacji klinicznej. Na podstawie pobranego wycisku technik dobiera łącznik protetyczny i wykonuje dopasowaną, szczelną i estetyczną koronę zęba.

Etap 5: Przykręcenie łącznika oraz zamocowanie korony.
Przykręcenie łącznika protetycznego wcześniej przygotowanego przez technika pozwala na zamocowanie korony protetycznej, która będzie łudząco podobna do reszty uzębienia.

Etap 6: Wizyty kontrolne w gabinecie dentystycznym.
W trakcie całego procesu leczenia implantologicznego konieczne są regularne wizyty kontrolne według harmonogramu ustalanego przez lekarza prowadzącego.

PRZYKŁAD LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO W PRZYPADKU BRAKU JEDNEGO ZĘBA

PRZYKŁAD LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO W PRZYPADKU BRAKU KILKU ZĘBÓW

Niektóre zalety implantów:

można czerpać przyjemność ze spożywania różnorodnych potraw,
można zapomnieć o kłopotliwych klejach do protez,
nie utrudniają mowy,
prowadzą do ładniejszego wyglądu i odmładzają twarz,
zapobiegają zanikowi kości, co pozwala zachować naturalny kontur dziąseł,
uzupełniają profil twarzy, warg i policzków.

Pamiętaj:
Znieczulenia wykonywane są w naszym gabinecie w sposób komfortowy i bezbolesny z wykorzystaniem technik komputerowych.

Rejestracja

Rejestracji wizyt prosimy dokonywać pod numerem: